OKAN İNŞAAT
Kirec
Kireç Nedir ?


    Kireçtaşı, sönmemiş kireç ve sönmüş kireçten oluşan ürün grubuna “kireç ürünleri” adı verilir.

    Kirecin hammaddesi olan ve doğada bol miktarda bulunan kireçtaşı, karbonatlı tortul kayaç ve fosiller için kullanılan genel bir deyim olup, yapısında prensip olarak kalsiyum karbonat veya kalsiyum karbonat/magnezyum karbonat bileşikleri (CaCO3/MgCO3) kombine halde bulunur. Bunun yanısıra içinde değişik oranlarda demir, aluminyum, silisyum, kükürt gibi safsızlıklara da rastlanabilir.

    Dünyada çok çeşitli formasyon ve tiplerde kireçtaşı mevcuttur. Bunlar orijin, jeolojik formasyon, mineralojik yapı, kristal yapısı, kimyasal bileşim, renk ve sertlik özelliklerine göre gruplandırılır (örneğin tebeşir, marn, traverten gibi). İçindeki MgCO3 miktarının %20-40 arasında olması durumunda ise kireçtaşı, rhombohedral yapıdaki dolomit:CaMg(CO3)2 adını alır.

    Kalsiyum karbonatın iki ayrı kristal şekli, doğada hiçbir zaman saf halde bulunmayan Kalsit ve Aragonit’dir. Teorik olarak %56 CaO ve %44 CO2 ihtiva ederler. Kalsitin rhombohedral yapıda ve sertliğinin 3 Mohs olmasına karşın, 400°C’de kalsite dönüşen Aragonit’in kristal yapısı orthorhombik ve sertliği 3.5-4 Mohs’dur.

- Birçok kimyasal prosesin (notralizasyon, absorpsiyon, kostiklestirme gibi) ana girdisi olmasi,

- Kimyasallarla çabuk reaksiyona girerek istenmeyen maddeleri bunyeden uzaklastirmasi,

- Pahali kimyasallarin geri kazanilmasindaki rolu,

- Organik canlılar için besi maddesi olması,

- Ucuzluğu ve kolay bulunmasi gibi nedenler, bu malzemenin yaygın biçimde kullanılmasında önemli rol oynamıştır.
Kirecin Kullanım Alanları

    * İnşaat sektöründe
    * Kağıt ve boya sanayiinde
    * Atık su aritma tesislerinde
    * Su yumuşatma tesislerinde
    * Metalurji, petrol ve lastik sanayiinde
    * Yağ ve gida sanayiinde
    * Deri sanayiinde
    * Meşrubat sanayiinde
    * Zemin stabilizasyonunda
    * Cam ve seramik sanayiinde
    * Desulfurizasyon tesislerinde
    * Maden ve kömür sanayiinde
    * Kimya ve ilac sanayiinde
    * Tarım sektöründe

Kullanma Talimati

Yağlı Kireç Harcı : 5 torba kireç, 200 lt. su, 1 m3 kum ile karıştırılır.Harcın biraz bekletilmesi faydalıdır.

Takviyeli Harc : 5 torba kireç, 150 lt su, 1 m3 kum ile karıştırılır. İki saat sonra 3-4 torba çimento ve 100 lt su ilave edilerek hazırlanır.

Badana : 1 torba kirece 75 lt. su ilave edilerek hazırlanır.