OKAN İNŞAAT
Çimento Kullanım Alanları

Cem I 42,5 R ( PC 42,5) Portland Çimentonun Kullanım Alanları

- Genel amaç için kullanilabilir.
- Her türlü betonarme yapılar.
- Yüksek yapılar
- Yol kaplamaları
- Kaldırım betonları
- Yer betonları
- Kayar-kalıp sisteminin kullanıldığı yapılar
- Genel olarak prefabrik betonarme elemanların üretimi
- Köprüler
- Demiryolu traversleri
- Sanat yapıları (viyadük, alt geçit, üst geçit)
- Su depoları
- Beton ve betonarme borular
- Beton briket üretimi
- Tünel kalıp uygulamaları
- Öngermeli betonlar

Cem II/A-M 42,5 R (PKC/A 42,5 R ) Çimentonun Kullanım Alanları

- Genel amaç için kullanılabilir.
- Her türlü betonarme yapılar.
- Yüksek yapılar
- Yer betonları
- Genel olarak çeşitli prefabrik betonarme elemanlar
- Köprüler ve viyadükler
- Su depoları
- Beton briket üretimi
- Duvar ve sıva işleri
- Beton ya da betonarme kanalizasyon boruları

Cem V/A (S-P) 32,5 N (KZC/A 32,5) Kompoze Çimentonun Kullanım Alanları

- Genel amaç için kullanılabilir.
- Her türlü betonarme yapılar.
- Yol kaplama betonları
- Temeller ve istinat duvarları
- Su kanaletleri
- Barajlar
- Sıva ve duvar harcı
- Beton ya da betonarme borular
- Orta derecede sülfat içeren endüstriyel zeminler
- Arıtma tesisleri

SDC 32,5 Sülfatlara Dayanıklı Çimentonun Kullanımı

- Kıyı ve liman inşaatları
- Açık deniz yapıları
- Atık su tesisleri
- Temel kazıkları
- Su kanaletleri
- Barajlar
- Beton ya da betonarme yeraltı su boruları
- Sülfat etkisindeki endüstriyel zeminler
- Arıtma tesisleri
- Tünel kaplamaları